Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (zaproszenie na rabotu)

Info

Powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dawne oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy, (zaproszenie na rabotu) jest dopuszczalne w przypadku cudzoziemców będących obywatelami określonej kategorii państw - obywatele Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Armenii, którzy wykonują pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Obecnie jest to najszybszy proces zatrudnienia cudzoziemca w Polsce.

 • Pracodawco pamiętaj, że bardzo ważne jest wyliczenie dopuszczalnej liczby dni zatrudnienia, w przypadku gdy cudzoziemiec wykonywał już pracę w Polsce na podstawie Oświadczenia o (…).
 • Brak Oświadczenia o (…), przekroczenie dopuszczalnego okresu jest wykroczeniem, którego popełnienie jest zagrożone karą grzywny do 30 000 PLN oraz karą administracyjną, tj. deportacją cudzoziemca z terytorium RP.

 

Oferta obejmuje:

 • weryfikacja dokumentów cudzoziemca (tytułów pobytowych, uprawniających do pracy w RP, umów) pod kątem legalności pobytu oraz legalności zatrudnienia/wykonywania pracy (AUDYT);
 • dokładne wyliczenie dopuszczalnej liczby dni zatrudnienia w przypadku, gdy cudzoziemiec wykonywał już pracę w Polsce na podstawie Oświadczenia o (…), w ostatnich 12 m – cach;
 • sporządzenie dokumentacji do Powiatowego Urzędu Pracy, prawidłowe wypełnienie Oświadczenia o (…), dobór właściwego kodu zawodu;
 • załatwienie spraw urzędowych oraz rejestracja Oświadczenia w PUP;
 • sporządzenie umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych, zgodnych z Oświadczeniem o (…);
 • sporządzenie i przygotowanie dokumentacji oraz pism referencyjnych do Placówki Dyplomatycznej, gdy cudzoziemiec przebywa za granicą i konieczne jest uzyskanie wizy;
 • przesłanie dokumentacji oraz instrukcji do cudzoziemca.

Cena usługi od:

Ostateczna cena uzależniona od wyboru opcji
PLN149.00

Uwagi:

 • Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Za usługę wystawiamy faktury VAT.
 • Cena uzależniona jest od złożoności sytuacji i przedstawionych dokumentów. Wyliczona jest po zapoznaniu się z dokumentami i przed wykonaniem usługi.
 • Cena - NIE OBEJMUJE opłat urzędowych / skarbowych.

Podobne oferty